Kommende arrangementer

 Tirsdag d. 5. november 2019, kl. 14:00 Pårørendevejledning i Holbæk kommune

Pårørendevejleder Merete Noe vil give en orientering om Holbæk kommunes tilbud om rådgivning for pårørende til borgere med alvorlig eller kronisk sygdom.

Læs mere i vedhæftede pjece.

Tilmelding til undertegnede senest fredag d. 1. november 2019     mail:  fam_soernsen.@hotmail.com  eller tlf. 28 93 55 14 

 

Søndag d. 17. november 2019 om eftermiddagen: Parkinsonforeningen Vestsjællands Kreds står for glögg og æbleskiver i Multihuset på Holbæk Fælled.

Der kommer særskilt invitation hertil.

 

Tirsdag d. 3. december 2019 kl. 13:00 Julefrokost

 

Hvis andet ikke er anført, afholdes møderne i Skjoldborgen, Strandmøllevej 72, 4300 Holbæk, og entreen er 20 kr.

 

Mange venlige hilsner

Dorte Sørensen